Sơn Epoxy nhà xưởng tại Tràng Duệ - Hải PhòngThi công 01 lớp sơn lót vecni epoxy với định mức 0,1-0,15 kg/m2 Thi công 02 lớp sơn phủ epoxy với định mức 0,2-0,25 kg/m2 bằng rulo, chổi sơn trên toàn bộ diện tích nền nhà xưởng


Thi công 01 lớp sơn lót vecni epoxy với định mức 0,1-0,15 kg/m2

 

Thi công 02 lớp sơn phủ epoxy với định mức 0,2-0,25 kg/m2 bằng rulo, chổi sơn trên toàn bộ diện tích nền nhà xưởng.