Sơn Epoxy nhà xưởng tại Tràng Duệ - Hải Phòng
Thi công 01 lớp sơn lót vecni epoxy với định mức 0,1-0,15 kg/m2 Thi công 02 lớp sơn phủ epoxy với định mức 0,2-0,25 kg/m2 bằng rulo, chổi sơn trên ...
Sơn tàu biển Rainbow
Đúng như tên gọi của nó, sơn tàu biển là dòng sơn được sản xuất nhằm thực hiện sơn cho các loại tàu biển trong công nghiệp đóng tàu biển hiện nay. Tuy ...